ویدوئوی آموزشی کامسول ۱۳۹۷-۲-۸ ۱۷:۱۱:۴۰ +۰۰:۰۰

ویدئوهای آموزشی نرم افزار کامسول

Simulation Metamaterial in Terahertz Regime

ویدئوی شبیه سازی ساختار فراماده در ناحیه ی تراهرتز با استفاده از نرم افزار کامسول …

لینک دانلود>

Scattering Cross Section of a Si Nanoparticle

ویدئوی شبیه سازی محاسبه ی پراکندگی یک نانو ذره ی Si با استفاده از نرم افزار کامسول

لینک دانلود>