پروژه ها ۱۳۹۷-۲-۱۲ ۰۹:۴۶:۳۲ +۰۰:۰۰

پروژه ها

پروژه های نرم افزار لومریکال

باز تولید پروژه ها و مقالات به کمک نرم افزارهای FDTD Solutions، Mode Solutions و …

اطلاعات بیشتر>

پروژه های نرم افزار کامسول

شبیه سازی ساختارها با استفاده از روش FEM در نرم افزار کامسول

اطلاعات بیشتر>